مجوزها

شرکت راهبران توسعه پارسی گیل تولید کننده دستگاه ضدعفونی هوا و سطوح موفق به دریافت گواهینامه ها و مجوزهای لازم درخصوص محصول تولیدی خود شده است که از جمله آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد.