تولید دستگاه از بین برنده ویروس کرونا در رشت

تاریخ انتشار : 2020/09/27

دانشمندان ایرانی دستگاه‌ عجیبی را اختراع کردند که محیط را از هرگونه میکروب و ویروسی تمیز می‌کند

استانداردها